Motor 1/2hp 4 poles Motor 1/2hp 4 poles 52308 4.9 3890 Motor 1/2hp 4 poles Motor 1/2hp 4 poles Motor 1/2hp 4 poles
DOLIN Motor 1/2hp 4 poles
AY Motor 1/2hp 4 poles Công suất: 370W
Motor: 220V-380V; 50Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 220V-380V; 50Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1" /> Motor 1/2hp 4 poles 4.9 3890
52308 Motor 1/2hp 4 poles Motor 1/2hp 4 poles Công suất: 370W
Motor: 220V-380V; 50Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor 1/2hp 4 poles" 4.9 3890DOLIN DOLIN 28-07-2020 06:36:22 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor 1/2hp 4 poles" DOLIN 4.9 3890 Motor 1/2hp 4 poles 4.9 3890 4.9 3890
1.369,79 USD 28-07-2020 06:36:22 PM InStock
Motor 1/2hp 4 poles

Motor 1/2hp 4 poles


  • 28-07-2020 06:36:22 PM
    Lượt xem: 52308
  • Mã sản phẩm: AY
  • Công suất: 370W
    Motor: 220V-380V; 50Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
    Motor: 380V-660V; 60Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1

  • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Thông số kỹ thuật

 
370w 4p
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật