Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1 Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1 29658 4.9 3890 Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1 Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1 Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1
DOLIN Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1
RV Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1 Công suất: 370W
Tỉ số truyền: 50:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Cốt âm vuông góc
Công suất: 370W
Tỉ số truyền: 50:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Cốt âm vuông góc
" /> Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1 4.9 3890
29658 Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1 Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1 Công suất: 370W
Tỉ số truyền: 50:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Cốt âm vuông góc
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1" 4.9 3890DOLIN DOLIN 05-01-2017 01:47:44 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1" DOLIN 4.9 3890 Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 05-01-2017 01:47:44 PM InStock
Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1

Động cơ giảm tốc vuông góc cốt âm 370w tỉ số truyền: 50:1


 • 05-01-2017 01:47:44 PM
  Lượt xem: 29658
 • Mã sản phẩm: RV
 • Công suất: 370W
  Tỉ số truyền: 50:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
  Kiểu dáng: Cốt âm vuông góc

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues
 
helical bevel gear rv details

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật